Skriftsystemet i Etiopia og Eritrea

Tigrinja og amharisk blir skrevet med dette syllabariet, kalt Fidäl. Det er svært gammelt, og ble først ble brukt til å skrive ned religiøse tekster på språket Geez, en forgjenger til de moderne språkene i området. Fidäl består av rundt 35 konsonanter som blir modifisert på 7 måter for å representere kombinasjoner av konsonant pluss kort vokal. Skriften kan altså gjengi 7 vokaler. Uttalen av mange av konsonantene er svært forskjellig fra norsk. De to konsonantene som er gjengitt med spørsmålstegn her, fins det paralleller til i arabisk. De eksplosive konsonantene, som her er gjengitt med konsonant-apostrof, er vanskelige å uttale for nordeuropeere.

 Ms Bissirat – Tigrinya lessons på Youtube

Ms Bissirat – Useful Tigrinya phrases

Omniglot – Useful phrases på tigrinya

Noen grunnleggende ord og uttrykk på tigrinya