Notater om Afghanistans historie

50 000 f.kr.Det er funnet spor av mennesker som levde for 50 000 år siden i det området som heter Afghanistan i dag.
9 000 f.kr.For omtrent 11 000 år siden ser det ut til at mennesker begynte å drive jordbruk i den såkalte Fertile Crescent (fruktbare halvmåne) som strekker seg vestover fra det nåværende Irak og Tyrkia. Jordbruket spredte seg raskt til Afghanistan. I steinalderen var det jordbruk, fedrift, gruvedrift og handel i området. Det må ha eksistert kompliserte samfunn med sosial lagdeling allerede på denne tiden. (History of Agriculture in India, Up to C. 1200 A.D.  edited by Lallanji Gopa)
2000 f.kr.Grupper av halvnomader som hadde hester og snakket indoeuropeiske språk kom sørover fra Sentralasia. Regionen ble kalt Ariana. De fortsatte også videre både til India og til Europa. Dette forklarer det språklige slektskapet mellom iransk og europeiske språk.
1800 f.kr.Zoroastrianismen oppstod. Zoroaster kom fra Balkh. Denne religionen overlevde lenge i Afghanistan.
6. århundret f.kr.Området var en del av perser-riket.
330 e.krAlexander den store fra det gresktalende Macedonia erobret området, det vil si dagens Iran, Afghanistan og deler av India. Gresk kultur ble introdusert. I århundrene som fulgte, hadde greske, indiske og persiske riker makt i området etter tur.
305Området ble en del av det indiske Maurya – riket, som innførte buddhismen. Det fantes buddhister i Afghanistan i mange hundre år.
642Arabiske muslimer kom til Afghanistan, først til Herat og Zaranj. Umayyade-kalifatet omfattet Afghanistan. Administrasjonsspråket var arabisk.
750Etter år 750 var Afghanistan en del av Abbasidekalifatet, som hadde hovedstad i Bagdad og var mye mer åpent enn umayyadene for andre kulturer enn bare den arabiske.  Afghanistan var et av de viktigste sentrene for islamsk kultur under den islamske gullalderen. Ibn Sina, som var født i Bukhara, stammet fra Balkh på farssiden.
950-1100-talletDet afghanske området kom under ghaznavide-dynastiet. Nesten hele området var muslimsk.
1219Djengis Khan utslettet Herat, Balkh og Bamyan. Bykulturer ble ødelagt, og befolkningen måtte klare seg som bønder på landsbygda. Området kom under mongolsk styre.
1400-talletPashtunerne begynte å ekspandere vestover mot Kandahar, Kabul og Herat.
1500talletTimurid-riket brøt sammen. Området ble delt mellom usbekene, perserne og de indiske mughalene. Det er to hovedgrupper av pashtunere. Ghilzai- og Abdali-pashtunerne strides om Kandahar.Fram til 1700-tallet var det som heter Afghanistan i dag deler av tre riker: Khanatet Bukhara i nord, Shia-safavidene i vest, og Mughal-riket som hadde den største delen.
1709 – 1722Mir Wais Hotak (Ghilzai-pashtuner fra Kandahar) gjorde opprør mot safavidene,  bl.a. fordi perserne gjorde forsøk på å omvende pashtunerne til shiaer. (Jfr Taliban)  Han gjorde det afghanske området uavhengig av Persia. En pasjtunsk hær ledet av Mir Wais sin sønn Mahmud erobret perserriket, invasjonen startet i 1719, han erklærte seg som shah av Persia, men ble styrtet igjen i 1729 etter slaget ved Damghan. Med dette var ghilzaiene svekket og abdalaene så sin sjanse.
1738Den persiske erobreren Nader Shah erobret Kandahar. Hans hær satte videre ut for å erobre India, og den plyndret Delhi. De tok med seg Koh-i-noor-diamanten. Nader Shah og hæren hans erobret dagens Afghanistan, Khorasan og Kohistan og Delhi. I 1736 – 1747 styrte Nader Shah over Iran. Han var paranoid og ble til slutt drept av livvaktene sine.
1747Ahmad Shah Durrani (abdalah-pashtuner) fra Herat ble valgt til konge av Loya Jirga. Han forente til en viss grad alle pashtunerne, men han hadde begrenset makt over de pasjtunske stammene. Den afghanske staten hadde oppstått!
1761Ahmad Shah hadde skapt et afghansk imperium som omfattet Delhi og Kashmir. Han døde i 1772 eller 1776. Han er gravlagt i Kandahar. Det er et viktig poeng at han beseiret maharathaene og erobret deler av India. Han fylte bassenget i sikhenes gylne tempel i Amritsar med blod fra kuer som han hadde slaktet.
 India (britisk-støttete sikher) og Persia ble sterkere. Persia gjenerobret Khorasan og Kohistan. Handelen kollapset, Afghanistan ble isolert, skepsis til utenlandske ideer økte. Det var kaos i Afghanistan fram til 1826.
1834Britene var på frammarsj i India på 1700- og 1800-tallet. Ranjit Singh erobret Peshawar.
1839-18421. angloafghanske krig:  Storbritannia invaderte Afghanistan, men de britisk-indiske styrkene ble slått i 1842. Britene valgte i stedet å utøve økonomisk makt. De manipulerte stammehøvdinger og gjorde Afghanistan til en klientstat. Britene utnyttet interne motsetninger i Afghanistan.
1869Russland blir sterkere i nord. Khanen av Bokhara ble gjort til russisk vasall.
1876Britene erobret Quetta og gjorde byen til en britisk militærbase.
1878 – 18802. angloafghanske krig: I 1879 erobret britene Kandahar, og emir Yakub Khan undertegnet Gandamak-avtalen som ga britene kontroll over afghansk utenrikspolitikk og tillot britiske diplomater å bosette seg i Kabul. Britene ønsket å dele landet. Malalai ble drept i slaget ved Maiwand i 1880, der afghanerne seiret under hærføreren Ayub Khan. Til tross for det militære tapet, hadde Storbritannia stor  innflytelse i Afghanistan, og kontrollerte afghansk utenrikspolitikk.
1893Britene erobret nordvest-India slik at mange pashtunere kom under India. Delingen ble formalisert ved Durand-linjen. Mortimer Durand og Amir Abdur Rahman undertegnet avtalen om Durand-linjen, som delte opp de etniske pashtun- og baloch- områdene i to. Abdur Rahman ble tvunget til å godta avtalen. Britene trumfet den igjennom fordi de var plaget av pashtunske opprør.
1880 – 1901Amir Abdur Rahman fikk penger og våpen fra Storbritannia.  Han vær ansvarlig for massakrer på usbeker og hazaraer. Det ble økt pashtunsk bosetting i nord.  Lite utvikling av handel, utdannelse og sosiale forhold. Amir Abdur Rahman hevdet at makten var gitt ham fra Gud. Den russiske tsaren var et forbilde, han var en tyrannisk hersker som bygde en sentralisert stat og holdt på makten ved hjelp av våpenmakt, spionasje og et utviklet byråkrati. Det går an å se på ham som en forløper for Taliban.
1919Tredje afghankrigen begynner med kong Amanullahs angrep på India. Mange av de innfødte indiske styrkene deserterte fra den britiske hæren. Britene bombet Kabul i mai. Fredsavtale ble undertegnet i Rawalpindi i august. Amanullah Khan erklærte Afghanistan uavhengig og selvstendig. Afghanistan opprettet diplomatiske forbindelser med resten av verden.
1922Storbritannia anerkjente Afghanistans uavhengighet.
1919 – 1929Kong Amanullah var tilhenger av vestlige ideer. Han bygde skoler, begrenset religionens makt, mildere straffer, kvinnefrigjøring. Slaveri ble avskaffet i 1923. Styret endte med fiasko. Det oppsto opprør som ble ledet av Habibullah Kalakani, en tadsjik fra Kohistan, og førte til borgerkrig. Habibullah styrte i 9 måneder i 1929.
1926Ikke-angrepspakt med Sovjet ble undertegnet.
1929Nadir Khan hadde vært afghanernes hærfører i krigen mot britene. Far hans var guvernør i Herat. Han hadde støtte fra pashtunerne, og fikk hjelp fra britene til å avsette Habibullah. Han erklæres som konge. Han gjennomførte en forsiktig modernisering, men måtte ta hensyn til sterke stammehøvdinger. Universitetet i Kabul ble åpnet i 1932.
1933Nadir ble myrdet av hazara-studenten Abdul Khaliq. Sønnen Zahir Shah blir konge. Slutt på Durrani-dynastiet.
1946Afghanistan blir med i FN. Afghanistan deltok ikke i 2. verdenskrig.
1947Spent forhold til Pakistan pga Durand-linjen.
1952Helmand-dammen blir bygd. Olje blir funnet ved Shebergan.
1953I Iran skjer kuppet mot Mohammed Mossadegh. Mohammed Daoud Khan blir statsminister i Afghanistan, han knytter kontakter med Sovjet-unionen.  Sovjet og USA konkurrerte om innflytelse i Afghanistan.
1955-1956Pakistan velger USA sin side i den kalde krigen.
1956Dårlig forhold mellom Pakistan og Afghanistan. Nesten krig i 1955. I 1956 stengte Pakistan grensen, og Sovjet hjalp Afghanistan. Mye av dette var en personkonflikt.
1960talletSalang-veien og tunnel på 2.6 kilometer ble bygd med sovjetiske penger. Den forbinder Kabul med Nord-Afghanistan. Det var demokratiske valg i Afghanistan. Kvinnelig stemmerett innføres. Kommunistpartiet blir stiftet.
1964Kong Zahir Sjah innfører en ny grunnlov etter press.  Grunnlovsperioden starter. Salang-tunnelen er ferdig.
1972 – 1973Zahir Shah ble styrtet og gikk i eksil i Roma. Kongens fetter Mohammed Daoud Khan erklærte Afghanistan som republikk med  seg selv som president. Kommunistene støtter kuppet.
1975En islamistisk fundamentalistisk motstandsbevegelse ble dannet, og lederne (Gulbuddin Hikmetyar, Burhanuddin Rabbani og Ahmad Shah Massoud) flyktet til Peshawar der de fikk støtte fra Pakistan.
27. april 1978Sovjetiskstøttet kupp, den såkalte aprilrevolusjonen. Mohammed Daoud Khan ble drept av PDPA. Noor Mohammed Taraki tok makten.
1979Juli: President Carter godtok at USA gav hemmelig hjelp til mujahedin som var motstandere av Noor Mohammed Taraki, vel vitende om at dette ville utløse en sovjetisk militærintervensjon. (Omrani/Leeming side 724) Mujahedin ble også støttet av Pakistan. Taraki ble myrdet i september av Hafizullah Amin, som igjen ble drept i et sovjetisk  kupp i desember 1979. Sovjet invaderte Afghanistan og innsatte marionetten Babrak Karmal som president. Dermed var de direkte involvert i borgerkrigen. Noen i USA trodde at Sovjet prøvde å sikre seg makten over oljen i Midtøsten, og kanskje utnytte revolusjonen i Iran politisk.
15.mars 79I Herat ledet Ismail Khan et opprør mot Sovjet. Sovjet ødela byen totalt, og 20000 innbyggere ble drept. Ismael førte krig mot Sovjet i ti år.
1980USA boikottet OL i Moskva og sluttet å selge hvete til Sovjet. I Afghanistan startet krigen mot Sovjet.
1982CIA og president Reagans regjering støttet Mujahedin. Kongressmannen Charlie Wilson skaffer penger og får Saudi-Arabia til å gjøre det samme. 40 milliarder dollar til sammen. Pengene ble kanalisert gjennom ISI til Gulbuddin Hekmatyar. Det fins en kjent bok om denne saken, som også er filmet. (Charlie Wilson’s war)
1986Mujahedin får mer enn 2000 Stinger missiles fra USA som våpen mot de sovjetiske hind-helikopterne. Dette var de første beviselige amerikanske våpnene i Afghanistan. Karmal blir ertattet av Najibullah, som det er forskjellige meninger om. Mange flyktninger på Sjøvegan har sagt at han var en god leder, mens enkelte mener at han var en sovjetisk gallionsfigur.
1987Meena (Rawa)’s grunnlegger myrdet i Quetta
1988Gorbatsjov bestemmer at den sovjeiske tilbaketrekkingen skal starte 15. mai.
1989Sovjets okkupasjon slutt. Krigen hadde drept 1 million afghanere og 6 millioner var flyktninger. Troppene ble trukket ut.
1989Den borgerkrigen som alle visste ville komme, startet mellom den kommunistiske regjeringen og mujahedin. Mohammed Najibullah hadde støtte fra Sovjet, mens USA støttet mujahedin.
16. april 92Najibullah mistet makten, han bodde heretter i FN-hovedkvarteret i Kabul.
28. april 1992Militsen til tasjikene Burhanuddin Rabbani  og Ahmad Shah Massoud erobret Kabul. I juni dannes et nytt styre ledet av Burhanuddin Rabbani. Pashtunerne var ikke glad for at Kabul var i hendene på tadsjiker. De politiske partiene unntatt Gulbuddin skrev under på en fredsavtale. Gulbuddin Hekmatyar, som hadde støtte fra Pakistan, nektet å anerkjenne det nye styret. Herat var kontrollert av Ismael Khan, den gamle helten fra kampene mot Sovjet.
mai 1992Det midlertidige regjeringsrådet under Asif Mosheini og Sayd Ali Javed kom med regler om kvinneklær, noe som ifølge Malalai Joya viser at det var liten forskjell på regjeringen og Taliban sitt kvinnesyn. (Malalai Joya: Kvinne blant krigsherrer)
11. feb  93Massedrap på hazaraer i bydelen Afshar i Kabul.
1994General Dostum slo seg sammen med Gulbuddin og angrep Kabul. Pasjtuneren Gulbuddin Hekmatyar, tadjiken Massoud og Rashid Dostum slåss om Kabul. Også  Sayyaf(med støtte fra Saudi-Arabia), og Mazari( med støtte fra Iran) og Burhanuddin Rabbani  var med i kampene.  Kabul ble nesten helt ødelagt og befolkningen terrorisert.
1994Taliban dukker opp og tar kontroll over mange provinser med støtte fra Pakistan. Mange i Afghanistan har håp om at Taliban kan greie å avslutte borgerkrigen. Mullah Omar tilhørte en fattig familie fra Hotak-stammen av Ghilzai-pashtunere.

Hovedkildene er:

Tim Bird & Alex Marshall: Afghanistan. How the West lost its way. Yale university press 2011.

Omrani – Leeming – Chatwick: Afghanistan. A companion and guide. Odyssey books 2005 – 2011.

Wikipedia, forskjellige relevante artikler, slik de var i 2013 og 2014.

Disse notatene slutter i 1994.

Den pakistanske journalisten Ahmed Rashid har skrevet klassikeren Taliban, som ble gitt ut første gang i 2001.

Det fins selvfølgelig mange bøker om Afghanistan og Afghanistans historie. En av dem er skrevet av Carsten Jensen & Anders Sømme Hammer: «Alt dette kunne vært unngått». En reise gjennom det nye Afghanistan.

Malalai fra Maiwand

Malalai var datter av en gjeter fra Khig, en liten landsby i utkanten av slagmarken i Maiwand. Både faren og forloveden hennes var med i Ayubs hær under angrepet på britene 27. juli 1880, noen sier at dette også var bryllupsdagen hennes. Malalai var der sammen med mange andre kvinner for å hjelpe med å stelle de sårete, og for å hjelpe soldatene med forsyninger av vann og våpen.

Etter hvert utviklet slaget seg slik at den afghanske hæren begynte å miste motet til tross for at den var større enn den britiske, og krigslykken så ut til å snu til fordel for britene. Da Malalai så dette, tok hun av seg hodeplagget og ropte ut:

Min unge kjærlighet! Hvis du ikke faller i slaget ved Maiwand,
Ved Gud, du vil bli minnet som et symbol på skam!

Dette ga mange av de afghanske frihetskjemperne ny innsatsvilje, så de fordoblet sine anstrengelser. I det øyeblikket falt en av frihetskjempernes fremste flaggbærerne for en britisk kule, og Malalai gikk fram, løftet flagget (noen sier at hun laget et flagg av hodeplagget sitt) og sang en landai, et kort vers i en tradisjonell diktform:

Med en bloddråpe fra min kjæreste
spilt i forsvaret av vårt hjemland
vil jeg sette en skjønnhetsflekk på min panne
som får rosen i hagen til å blekne.

Men da ble Malalai selv slått til jorden og drept. Likevel hadde ordene gitt hennes landsmenn ny styrke, og snart ga britenes linjer etter og brøt sammen, noe som førte til en katastrofal retrett tilbake til Kandahar og det største nederlaget for den anglo-indiske hæren i den andre afghan-krigen. Etterpå ga Ayub Kahn en spesiell æresbevisning til Malalai, og hun ble ført til sin egen landsby, der graven hennes kan besøkes den dag i dag.

Britiske kilder nevner ikke Malalai og den rollen hun hadde i slaget. Det kan hende at ingen av britene la merke til det hun gjorde, eller de oppfattet ikke handlingene hennes som så betydningsfulle som afghanerne. Det er sjelden at kvinner blir nevnt i beretninger fra krig.

Ved siden av innsatsen til Malalai er det mange andre faktorer som var til afghanernes fordel den dagen, slik som terrenget og de to hærenes posisjon, antallet soldater, dyktig bruk av artilleri og kanskje noen ukloke avgjørelser på britisk side. Men det er uansett ingen tvil om at hennes handlinger har gjort henne fortjent til en status som en nasjonal helt, og hun blir fremdeles holdt i ære. Skoler, sykehus og til og med et ukeblad for kvinner er blitt oppkalt etter henne. Malalai er også et populært jentenavn, med Malalai Joya som en sjelden kvinnelig stemme i nyere afghansk politikk.

Oversatt fra afghanland.com

Malala, som fikk Nobels fredspris i 2014, er oppkalt etter Malala (Malalai) fra Maiwand.

Mullah Nasruddin og renselsen

Mullah Nasruddin svarte ofte på teologiske spørsmål som vennene hans gikk og grublet over, siden han var en lærd og høyt respektert mann.

En dag spurte en av vennene hans: «Mullah, hvilken side skal jeg bøye meg mot når jeg foretar den rituelle renselsen ute i elva?»

«Mot den siden hvor du la fra deg klærne», svarte mullah Nasruddin.

Ordtak fra Afghanistan

Denne knuten kunne du knyte opp med fingrene. Så hvorfor bruker du tennene?
Det er både friske og tørre trær i skogen.
De fem fingrene er ikke like lange.
Når du skal dele, må du telle ørene. Når du spanderer, må du ikke tenke på kronene.
Når dråpene samler seg, blir de til en sjø.
Det er ikke sikkert det er valnøtter selv om det er kuleformet.
Det blir ikke sommer med den første blomsten.
Den fjerne trommen låter bedre enn den som er nær.
Du skal ikke finne fram støvlene før du ser vannet.
Det er umulig å stanse vannet i en bekk.
Ingen tenker positivt om en mann før han er død.
Det er umulig å dele vann med ei vedskie.
Den som får gjøre feil uhindret, gjør feilen om igjen.
Du skal ikke erte andre, ellers blir det til en vane.
En klok fiende er bedre enn en dum venn.
Samme hvor du er i verden, så er himmelen blå.
Første gang vi møtes, er vi venner; andre gang vi møtes, er vi brødre.
Eddik som er gratis, smaker søtere enn honning.
Det er det samme eselet, men med en ny sal.

Elevene lærte oss disse ordtakene.