Skriftsystemet i Etiopia og Eritrea

Tigrinja og amharisk blir skrevet med dette syllabariet, kalt Fidäl. Det er svært gammelt, og ble først ble brukt til å skrive ned religiøse tekster på språket Geez, en forgjenger til de moderne språkene i området. Fidäl består av rundt 35 konsonanter som blir modifisert på 7 måter for å representere kombinasjoner av konsonant pluss kort vokal. Skriften kan altså gjengi 7 vokaler. Uttalen av mange av konsonantene er svært forskjellig fra norsk. De to konsonantene som er gjengitt med spørsmålstegn her, fins det paralleller til i arabisk. De eksplosive konsonantene, som her er gjengitt med konsonant-apostrof, er vanskelige å uttale for nordeuropeere.

 Ms Bissirat – Tigrinya lessons på Youtube

Ms Bissirat – Useful Tigrinya phrases

Omniglot – Useful phrases på tigrinya

Noen grunnleggende ord og uttrykk på tigrinya

Bøker fra Etiopia

Reidulf Molvær oversetter bøker fra amharisk til norsk, og gir dem ut på Bokvennen forlag. Dessuten skriver han kunnskapsrike for- og etterord.

Hvorfor skulle jeg sove? Etiopiske eventyr,  samlet av Mahteme-Sillase Welde-Mesqel. Eventyr er eventyr over hele verden til alle tider, men denne rikholdige samlingen inneholder likevel mye som er svært forskjellig fra Asbjørnsen og Moe eller brødrene Grimm. Livet i et tradisjonelt samfunn er hardt, og det er ikke alltid lett å klare seg. Det gjelder å ha gode venner og det gjelder å være smart. Godhet og ærlighet er ikke alltid den beste veien til målet.

Filosofiske tanker 1-2 av Zera-Yaqob og Welde-Hiywet Zera-Yaqob levde i siste del av 1600-tallet. Intrykk fra kamper mellom katolske misjonærer og  det koptiske presteskapet gjorde ham til forkjemper for en deisme som minner om den som europeiske filosofer forfektet på samme tid. Alle kristne dogmer måtte forkastes, hevder han; det eneste som blir stående av kristendommen er det som samsvarer med erfaring og sunn fornuft.

Europeiske rasister fikk problemer da de oppdaget verket; det var nemlig vanskelig å forsone seg med at en afrikansk filosof helt på egenhånd kunne nå det samme nivået og trekke de samme konklusjoner som europeerne.

Zera-Yaqobs elev Welde-Hiywet gav praktiske råd i moralske spørsmål.

Tobbia – en etiopisk romanse av Afewerq Gebre-Iyesus Denne lille boka er Etiopias første moderne roman, utgitt første gang  i 1908. Handlingen er lagt til 300-tallet og gir i fiksjonsform et bilde av Etiopias overgang til kristendommen. Alt står og faller med holdningene til en ung konge, som gjennomgår to forandringer i romanen. Det første trinnet er overgangen fra en brutal krigerkonge til en klok humanistisk hersker, noe han oppnår ved egne resonnementer på bakgrunn av erfaringer han gjør i felten. Det andre trinnet tar han fordi han er blitt forelsket i den vakre Tobbia, som er kristen. Siden han er klok og medmenneskelig, kan han ikke tvinge henne til ekteskap; han må derfor gå over til hennes tro. Hele det etiopiske folket følger ham så av egen fri vilje.

Pioneren Araya av Girmachew Tekle-Hawariyat er en stort anlagt historisk roman som tar opp moderniseringen av Etiopia på 1900-tallet. Det gamle Etiopia og den italienske okkupasjonen blir omtalt, og helten Araya sitt arbeid for å modernisere Etiopia blir rost.