Kontaktlæreroppgaver skolestart

HUSKELISTE; ALMINNELIGE ARBEIDSOPPGAVER VED SKOLESTART FOR KONTAKTLÆRER I GRO – GRUPPE

Kontaktlærer har behov for kunnskap om elevenes oppholdsstatus, bakgrunn, tidligere skolegang i hjemlandet og i Norge etc. Elevlistene gir mye informasjon.
Dersom du mener at eleven er plassert i feil gruppe, gir du avdelingsleder beskjed om det umiddelbart. Avdelingsleder drøfter saken med fagansvarlig.

Oppdaterte elevlister ligger på Fronter/MIN/Arkiv/Elevlister. Oppdager du feil i elevlistene, gir du Sølvi Line Lamo på Skolekontoret beskjed om det via e-post: solvi.line.lamo@tromsfylke.no.

Bruk tid på å etablere et godt læringsmiljø. Vi har tidligere snakket om at det er viktig å være tydelig på hvilke alminnelige regler som gjelder for å skape et positivt læringsmiljø. Skoleåret 2013-2014 skal vi ha et spesielt fokus på fravær i GRO-klassene. Sett deg godt inn i reglene (jfr eget dokument) seksjonen er enig om, informer elevene om reglene og handhev strengt fra første dag! Nettverket skal følge opp.

Skolen får jevnlig telefon fra tidligere elever eller offentlige institusjoner som ber om informasjon / kopi av informasjon. Vi har plikt til i ettertid å kunne dokumentere elevens opplæringstilbud, og hvilket faglig nivå eleven var på da han / hun var elev hos oss. Pass på at alle rapporter du skriver eller dokumenter som viser elevens kompetanse kopieres og legges på elevmappa på Skolekontoret.

De fleste elevene er gamle kjenninger. Likevel; det lønner seg å bruke tid på å oppdatere elevopplysninger, sjekke om data er korrekt, sjekke at dokumentasjon på nivå er oppdatert og dokumentert med kopi i elevmappa ( kursbevis, faglærerrapporter, karakterutskrifter, kopi IOP / IOP-rapport, registrert nivå på Norskprøve etc. ) Solid kunnskap om eleven gir et godt grunnlag for klasseledelse.

Sentrale kontaktlæreroppgave ved skolestart.

1. Gå gjennom elevens mappe og sjekk data mot elevlista (Fronter/MIN-rommet) Oppbevares på Skolekontoret.
a. Kartleggingsskjema / registrering fra Sjøvegan mottak?
b. Informasjon i forbindelse med inntak i GRO-gruppe ( Sissels kartlegging )?
c. Asylsøker eller flyktning med oppholdstillatelse? Midlertidig oppholdstillatelse for enslige mindreårige 16-18 år? Sjekk oppdatert kopi fra NIR. Sett deg inn i regelverket slik at du kan informere eleven dersom rettigheter til skole opphører, jfr http://www.lovdata.no/for/sf/jd/td-20091015-1286-037.html
d. Navn og fødselsnummer korrekt?
e. Adresse og telefonnummer korrekt?
f. Har eleven foresatte eller hjelpeverge i Norge? Spør eleven. Noter navn og telefonnummer ( bruk eget skjema som legges ut ved skolestart ).
g. Meld fra om endringer til Sølvi Line. Data legges i SATS.

2. Sjekk opplysninger om skolegang, tilrettelegginger etc
a. Antall år skolegang i hjemlandet, under flukt og i Norge?
b. Leser & skriver på morsmål?
c. Leser & skriver latinsk alfabet?
d. Har eleven hatt andre relevante skolefag tidligere?
e. Er eleven klar for videregående opplæring når en ser bort i fra norskkunnskaper?
f. Gjennomførte tester: Norskprøve 1, 2 eller 3 ( Nivå A1, A2, B1)
g. Skal eleven ha særskilt tilrettelagt opplæring i noen fag?
h. Kan eleven bruke PC til annet enn Youtube?
i. Har eleven brukt Migranorsk? / Har eleven brukernavn / passord til Migranorsk?

3. Kartlegging
Nyankomne elever må kartlegges. Fagansvarlig Sissel Fjærvoll har ansvar for å gjennomføre dette.

4. Trenger elever spesiell tilrettelegging eller oppfølging?
Snakk med avdelingsleder, fagansvarlig eller med Sjøvegan mottak, barnevernet eller NAV. PPT er også en tjeneste for elever over 18 år. Det er viktig å komme tidlig på banen ift særskilt pedagogisk tilrettelegging.
GRO-avdelingen har utarbeidet egne skjema som benyttes nåe en elev skal henvises til PPT. Alle korrespondanse / møter skal gå med kopi til elevmappa. det er i tillegg viktig å holde avdelingsleder oppdatert.

I GRO4 og GRO5 trenger elevene hjelp til å søke om ekstra tid ved halvårsprøver og eksamen. Bruk eget skjema.

5. Husk depositum på bøker!
Kr. 300. Biblioteket og skolekontoret administrerer depositum. Eleven betaler 300 kr til Skolekontoret. Bekrefteles på innbetalt beløp tas med til lærer som blir med eleven til Biblioteket. Eleven skal ikke ha bøker før depositum er betalt.

6. Sjekk at elever som ikke allerede er fotograferte, blir det.
Lag avtale med Sølvi Line.

7. Meld fra til avdelingsleder om bosatte elever med transportbehov.
I Salangen dekker kommunen transportutgifter der deltaker kan benytte eksisterende skolebuss-tilbud. Sjøvegan vgs bestiller busskort. Ta kontakt med Skolekontoret.

Jeg ønsker deg lykke til med et nytt skoleår!

Sjøvegan videregående skole august 2013

Asbjørg Johnsbøen
Avd leder

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s