Handtering av elevfravær

Oppfølging av elevfravær er en særdeles viktig oppgave for alle som jobber i GRO-avdelingen. Fordi elevfraværet har økt de siste åra, er det nødvendig å sikre at  voksenpersonene rundt ungdommene har lik forståelse og handtering av regelverket.

Reglene skal være enkle og tydelige, og reaksjoner på regelbrudd er lik for alle.

Sjøvegan videregående skole skal ha en kultur som identifiseres med læringslyst og tilsteværelse og med positiv læringsledelse.

Tilstedeværelse og fravær skal føre hver dag, fortrinnsvis etter hver enkelt undervisningstime – som enkelt lar seg gjøre dersom tar med datamaskinen til undervisningstimen. Samtidig kan lærer og elev følge opp data i Skolearena.

Ansvar: Faglærer

 

Klassetimeplaner legge på Grosalangen https://grosalangen.wordpress.com/ slik at BUP/helsesøster/miljøtjeneste/Mottak osv kan sette opp timeavtaler på elevenes fritid.

Ansvar: Sjøvegan videregående skole v/ skoleadministrasjonen

 

Sjøvegan vgs gir ikke permisjoner – det gjør Sjøvegan mottak og Miljøtjenesten. Unntak er feiring av 2 høytidsdager i året – jfr. fraværsreglement i Introloven.

Permisjonsreglementet er beskrevet i Introduksjonsloven og i dokumentet: Regler ved fravær og permisjoner i GRO-avdelingen ved Sjøvegan vgs.

Ansvar: Skoleansvarlige ved Sjøvegan mottak og Miljøtjenesten

 

Når eleven tar ut permisjon ved feiring av 2 høytidsdager, skal det søkes om permisjon på forhånd til skolen. Hvis ikke, regnes fraværet som ugyldig.

Ansvar: Kontaktlærer

 

Klasselistene distribueres jevnlig til Sjøvegan mottak, Miljøtjenesten, NAV og Astafjord barnevernstjeneste slik at samarbeidspartnerene er oppdatert på klassetilhørighet og kontaktlærer. Klasselister er gradert informasjon.

Ansvar: Sjøvegan vgs v/ Skoleadministrasjonen

 

Med mindre elevfravær skyldes lovlig permisjon eller sykdom skal skolen utvise nulltolleranse overfor skulk og forseint-komminger. Dør til klasserommet  låses etter 5.min. og eleven får registrert fravær.

Ansvar: Faglærer

 

 

Høyt fravær får konsekvens for eleven i form av manglende læringsutbytte, manglende grunnlag for vurdering og dårlig læringsmiljø for elever og lærere. Noen elever trenger støtte og tilrettelegging fra voksenpersoner for å komme seg på skolen presis og hver dag. Noen tiltak kan være:

  • Vekking
  • Faglærer låser døra til klasserommet 5 min etter at timen har begynt. Døra åpnes når det er naturlig.
  • Både skolepersonale og andre voksenpersoner rundt elevene forholder seg ens til reglene – selv om noen kan oppfatte reglene som urimelig strenge. Dårlig søvnkvalitet er f.eks ingen fraværsgrunn. Skolen tilrettelegger opplæringen for elever som i perioder har særskilte behov. Men eleven må komme på skolen.
  • Forseint-komminger skal føres i Skolearena slik at klasselærermøtet kan danne seg et bilde at elevens holdning til skolen.

 

 

Styringsdokumenter

– Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

http://www.lovdata.no/all/hl-20030704-080.html#map0

 

– Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltagelse i introduksjonsordning. http://www.lovdata.no/for/sf/bl/xl-20030718-0973.html

 

– Opplæringslova kap 4A: Opplæring spesielt organisert for vaksne

http://www.lovdata.no/all/tl-19980717-061-005.html

 

– Forskrift til opplæringslova kap 4: Individuell vurdering i grunnopplæringa særskilt organisert for vaksne: http://www.lovdata.no/for/sf/kd/kd-20060623-0724.html

 

– Regler ved permisjon og fravær i GRO ( lokalt styringsdokument ).

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s