Kontakt!

Sjøvegan videregående skole
Avd. for grunnskoleopplæring for voksne
9350 Sjøvegan
Tlf: 77 78 95 00
Fax: 77 17 32 76
Avdelingsleder: Asbjørg Johnsbøen
asbjorg.johnsboen@tromsfylke.no
Fagansvarlig: Sissel Fjærvoll
sissel.fjaervoll@tromsfylke.no
Webansvarlig for disse sidene: Eyvind Riis
eyvrii@yahoo.com
eyvind.riis@tromsfylke.no