Gro-avdelingen på SVS

Sjøvegan videregående skole er flere skoler under samme tak. Som videregående skole har vi fem studieretninger. Helt siden 1995 har vi dessuten gitt opplæring til elever fra språklige minoriteter.  Dette henger sammen med at Salangen kommune har hatt et asylmottak med en spesialavdeling for enslige mindreårige asylsøkere siden da. Dessuten tar vi imot flyktninger som er bosatt i Salangen kommune og nabokommunene, og vi tar imot personer som har kommet hit fra utlandet av andre grunner. Elevene våre er 16 år eller eldre.

Avdelingen som tar seg av opplæring av minoritetsspråklige, heter Gro-avdelingen eller Avdeling for grunnskoleopplæring av voksne.  Gro fungerer som en forkortelse for begrepene grunnleggende opplæring og grunnskoleopplæring.

Asylsøkere og andre nye elever med små eller ingen norskkunnskaper starter i en klasse der opplæringen skjer med utgangspunkt i Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Elevene får opplæring i norsk, og etter hvert litt engelsk og matematikk.

Etter hvert lærer elevene en del norsk, forhåpentligvis får de oppholdstillatelse, og nå trenger de eksamen fra grunnskolen. De kan da søke om å begynne i en klasse der de får opplæring i de fem grunnskolefagene som er nødvendige for et fullverdig vitnemål, nemlig norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag. Denne opplæringen foregår på oppdrag fra Salangen kommune, og utgangspunktet er grunnskolens læreplaner i disse fagene. Etter gjennomført opplæring og ungdomsskoleeksamen kan elevene søke seg inn på videregående skole på linje med elever fra vanlig norsk ungdomsskole. De fleste av elevene våre gjør det, og på Sjøvegan videregående skole er vi stolte over å kunne si at de klarer seg godt der.

Dessuten tilbyr vi forberedende kurs for minoritetsspråklige elever. Dette  er et ett-/ eller toårig skoletilbud til minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge. Det har vist seg at svært mange minorietsspråklige elever blir skrevet ut av grunnskolen med kunnskaper i norsk og andre skolefag som er for små til at de har sjanse til å klare videregående skole på normert tid. Hensikten med det forberedende kurset er å hjelpe disse elevene slik at de klarer seg på videregående skole.

Utdanning og språkkunnskaper er nøkkelen til et meningsfullt liv i Norge. 

%d bloggere liker dette: