Prosedyre

ved registrering av nyankomne elever
GRO / No250 og No600

1. Kontoret mottar ankomstmelding fra Sjøvegan mottak eller Salangen kommune

2. Kontoret lager papirmappe og registrer eleven;
a. Informasjon om: navn, fødselsdato, DUF, nasjonalitet, språk, Spor, på mappe
b. Lim på bilde og norskprøve – dokumentasjon
c. Legg mappe til tilsatt med ansvar for kartlegging
d. Registrer eleven i SATS som elev på kurs. Dagen etter får eleven brukerid.
e. Eleven registreres på klasse når kartlegger har gjort inntaket.
f. Lag passord til skolenettet og til Migranorsk
g. Legg eleven i skjemaet ” Barn i asylmottak”
h. Legg eleven i depositum – skjemaet.
i. Legg eleven i vårt lokale NIR – skjema.
j. Legg eleven i fylkesmannens statistikkskjema

3. Kontoret lager digital mappe; navn og duf

4. Kartlegger kaller elev inn til kartlegging.

5. Kontoret skriver elev – data inn i eget reg. skjema. Skjemaet lagres på fellesområdet / Elevlister MIN

Denne kopieres direkte inn i klasseliste når eleven er kartlagt. Kartlegger har ansvar for kartlegging og bestemmer klasse. Informasjon sendes kontoret og avdelingsleder. Avdelingsleder gir klasselærere beskjed.
Ved skoleoppstart vil denne lista inneholde mange navn.

6. Hver gang det gjøres endringer på listene, skal endringer markeres med rødt. Ta utskrift og legg kopi av utskrift i perm. Kontoret lager ny perm ved inngang av nytt skoleår.

7. Pass på at elevmappene i arkivet er i samsvar med klasselister. Mappene skal stå alfabetisk.

8. Før deltatt / fravær på deltakere som er registrert i NIR.

Sjøvegan videregående skole

Asbjørg Johnsbøen

Avd leder

(Sist oppdatert 12. august 2015)