Klassene våre

Skoleåret 2016 – 2017 har vi 9 klasser med minoritetsspråklige elever. Gro 6 er en innføringsgruppe.  Gro 1, Gro 2, Gro 3, Gro 4 og Gro 5 gir grunnskoleopplæring for voksne. No 250, No 250b og No600 gir opplæring for voksne asylsøkere i mottak.

Gruppe No250

For asylsøkere (og R/P-deltakere i mottak ) over 18 år med rett til 250 timer norskopplæring.

Nivå:   A0 – ingen øvre grense. Personer med rimelig god skolebakgrunn.

Fag:     Norsk og samfunnskunnskap

Vurdering: Deltakerne avslutter sin opplæring etter 250 timer – hvilket registreres i NIR. Deltaker får kursbevis og faglærerrapport ved avslutning.

Antall timer m/lærer: 6

Læremateriell:

 • Godt sagt, billedordbok (har CD)
 • Ordliste norsk – morsmål (Ny i Norge – serien)
 • Godt lest lære (inkl arbeidsbok, har CD)
 • Migranorsk (webbasert, inkl arbeidsbok)

Gruppe No600:

For asylsøkere (og R/P-deltakere i mottak ) over 18 år med rett til 250 timer norskopplæring.

Nivå:   A0 – ingen øvre grense

Fag:     Norsk og samfunnskunnskap

Vurdering: Underveisvurdering, jfr pkt 5.  Obligatorisk nasjonal norskprøve skriftlig og muntlig, obligatorisk nasjonal prøve i 50 timer samfunnskunnskap

Antall timer m/lærer: 6

Læremateriell:

 • Godt sagt, billedordbok
 • Ordliste norsk – morsmål (Ny i Norge – serien)
 • Godt lest (inkl. arbeidsbok, har CD)
 • Migranorsk (webbasert, inkl arbeidsbok)

GRO 1

Nivå:   Lese- og skriveopplæring for analfabeter (A0) / Læreplannivå 1 – 3 trinn i grunnskolen.

Fag:     Norsk, samfunnskunnskap, IKT og matematikk.

Vurdering: Underveisvurdering

Antall timer med lærer: 20 uketimer

Antall timer uten lærer (Migranorsk): 10 uketimer (vurderes individuelt)

Læremateriell:

 • Godt sagt, billedordbok (har CD)
 • Ordliste norsk – morsmål (Ny i Norge – serien)
 • ORD lærebok og ORD arbeidsbok (i tillegg webside)
 • Migranorsk ALFA

GRO 6

Nivå:   Begynneropplæring for deltakere som leser og skriver latinsk alfabet (A0)

Fag:     Norsk, samfunnskunnskap, IKT og matematikk.

Vurdering: Underveisvurdering

Antall timer med lærer: 20 uketimer

Antall timer uten lærer (Migranorsk): 10 uketimer (vurderes individuelt)

 

Lærebøker:

 • Hei!
 • Godt sagt, billedbok (har CD)
 • Ordliste norsk – morsmål (Ny i Norge – serien)
 • Ganske enkelt norsk

GRO 2

Nivå:   Opplæring på A1-nivå i norsk. / Læreplannivå 4 – 5 trinn i grunnskolen

Fag:     Norsk, samfunnskunnskap, IKT, matematikk og engelsk.

Vurdering: Underveisvurdering, jfr. pkt 5.

Antall timer med lærer: 21 uketimer

Antall timer uten lærer (Migranorsk): 9 uketimer (vurderes individuelt)

Læremateriell:

 • Godt lest, (lesebok + skrivebok, CD tilgjengelig, ordlister på morsmål)
 • Ordliste norsk – morsmål (Ny i Norge – serien)
 • Side by Side (lesebok + arbeidsbok)
 • Grunntall 5
 • Grip 1 (samfunnsfag og naturfag)
 • Migranorsk

GRO 3

Nivå:   Opplæring på A2-nivå i norsk. Tilsvarende 6-7 trinn i grunnskolen.

Fag:     Norsk, samfunnskunnskap, IKT, matematikk, naturfag og engelsk.

Vurdering: Underveisvurdering, jfr. pkt 5. Obligatorisk nasjonal norskprøve skriftlig og muntlig, obligatorisk nasjonal prøve i 50 timer samfunnskunnskap.

Antall timer med lærer: 28 uketimer

Migranorsk for deltakere i introduksjonsprogram (individuelt tilpasset)

Læremateriell:

 • Norsk: Ny i Norge inkl arbeidsbøker og ordliste
 • Matematikk: Grunntall 6a og 6b (+ deler av grunntall 5 og grunntall 7 ved behov)
 • Samfunnsfag / 50 timer samfunnskunnskap: www. samfunnskunnskap.no og Grip 2
 • Engelsk: Side by Side og Dream Team Starter
 • Naturfag: Grip 2

GRO 4

Nivå:   Grunnskole for voksne Vedtak Oppl §4A-1. Tilsvarer 8-9 trinn i grunnskolen. Må ha gjennomført (bestått) GRO3 eller tilsvarende (Norskprøve Norsk skriftlig A2 / Norskprøve muntlig A2) for å få elevplass.

Vurdering: Underveisvurdering

Fag:                                                        Uketimer                   Læremateriell

Norsk/grunnleggende norsk         8 timer                        Fra saga til CD 8a og 8b

Samfunnsfag                                      4 timer                        Kosmos 8 (lettlest)

Matematikk                                        6 timer                        Grunntall 8

Naturfag                                              4 timer                        Naturfag for ungdomstrinnet

Engelsk                                                6 timer                        Searching 8 + Dreamteam rosa

Kroppsøving                                      2 timer

GRO 5

Nivå:   Grunnskole for voksne Vedtak Oppl §4A-1. Tilsvarer 10. trinn i grunnskolen. Må ha gjennomført (bestått) GRO4 eller tilsvarende for å få elevplass.

Vurdering: Sluttvurdering (standpunktkarakter og grunnskoleeksamen)

 

Fag:                                                        Uketimer                   Læremateriell

Norsk/grunnleggende norsk         8 timer                        Fra saga til CD 8b, 9a, 10a og 10b

Samfunnsfag                                      4 timer                        Kosmos 9, Kosmos 10 (lettlest)

Matematikk                                        6 timer                        Grunntall 9 og 10

Naturfag                                              4 timer                        Eureka, Naturfag for ungdomstrinnet

Engelsk                                                6 timer                        Searching 9 og Searching 10

Kroppsøving                                      2 timer

 

 1. Vurdering og dokumentasjon på nivå i GRO1 – GRO3 og GRO6:

Vurdering uten karakter. Faglærerne skriver fagrapporter en gang hvert halvår. Rapportmal ligger på Fronter /GRO-rommet.

Merk:

 • Obligatoriske tester i norsk muntlig og skriftlig etter GRO3. Utarbeides av VOX.
 • 50 timer samfunnskunnskap med obligatorisk test etter GRO3. Utarbeides av VOX.
 • Prøvebevis /Dokumentasjon på resultat fra norskprøvene er utarbeidet ved VOX og registreres i NIR.
 • Lokale læreplaner som skal kvalifisere til grunnskole 8.-10. trinn.

 

 1. Vurdering og dokumentasjon på nivå i GRO4 – 5

Kunnskapsløftets læreplaner i fagene norsk (grunnleggende norsk), naturfag, matematikk, engelsk og samfunnsfag.

Vurdering iht kap 4 i Forskrift til opplæringsloven.

Merk:

 • Underveisvurdering med karakter etter 1. og 2. halvår i GRO4. Skriftlig rapport i faget grunnleggende norsk (jfr. Fronter/GRO-avdelingen/Maler).
 • Underveisvurdering med karakter etter 1. halvår og sluttvurdering (standpunktkarakter og eksamen) etter 2. halvår i GRO5.

 

(Sist oppdatert 24. september 2016)