Regler fravær/permisjon

REGLER VED FRAVÆR OG PERMISJON VED GRO-AVDELINGEN VED SJØVEGAN VIDEREGÅENDE SKOLE

Sjøvegan videregående skoles  regelverk for fravær og permisjon ved elevers deltagelse på kurset Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og Grunnskoleopplæring for voksne. Reglene er i tråd med bestemmelser om delegasjon vedtatt av Salangen kommune.

Reglene er utarbeidet iht.

Forskrift 2003-07-18 nr 973: Forskrift om fravær og permisjon ved nyankomne innvandreres deltakelse i introduksjonsordning
samt
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) og tilhørende forskrifter.

For deltakere med foresatteansvar gjelder reglene i Forskrift 2003-07-18 nr 973 som vist til.

1. Alminnelige bestemmelser

Reglenes formål:  Reglene skal bidra til å sikre visse rettigheter og avklare forpliktelser med hensyn til fravær og permisjoner for elevers deltagelse på kurs i Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og grunnskoleopplæring for voksne, asylsøkere inkludert.  Reglene skal videre bidra til å sikre forutsigbarhet, kontinuitet, trygghet og effektiv framdrift for den enkeltes elevs deltakelse.

Krav til frammøteplikt:  Når en deltaker  har meldt seg på kurs i Norsk og samfunnskunnskap eller grunnskoleopplæring for voksne regnes oppmøte som obligatorisk.           

2. Fravær på grunn av egen sykdom

Kortvarig fravær: På grunnlag av godkjent egenmeldingssystem eller legeerklæring beholder den enkelte kursdeltaker sin rett til opplæring iht. gjeldende regelverk for antall timer. Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen 4 ganger pr år. Det brukes eget skjema ved egenmelding.

Langvarig fravær : Sjøvegan videregående skole kan ved langvarig fravær fra opplæring som skyldes sykdom eller skade treffe vedtak om at vedkommende ikke skal ha rett til opplæring. Dette gjelder ikke for fravær der deltaker leverer egenmelding eller legeerklæring.
3. Permisjoner

Velferdspermisjoner: Når det foreligger viktige velferdsgrunner, kan Sjøvegan videregående skole innvilge søknad om velferdspermisjon i inntil 10 virkedager for hvert kalenderår. Permisjonen innvilges på bakgrunn av Salangen kommune v/ Miljøtjenesten sin anbefaling. Når det gjelder deltakere som bor ved Sjøvegan mottak, er det Sjøvegan mottak som avgjør om personen får permisjon.

Det kan være aktuelt med velferdspermisjon i bl.a. følgende situasjoner:

  1. Det kan gis permisjon i inntil 3 dager i forbindelse med dødsfall i nær familie/vennekrets. Det kan i tillegg gis permisjon på eventuelle nødvendige reisedager mellom tjenestested og det sted hvor begravelse/bisettelse/urnenedsettelse finner sted.
  2. Det kan gis permisjon i forbindelse med bl.a. jobbintervju, opptak ved skole eller avtalt time hos lege/tannlege.
  3. Det gis ikke permisjon i forbindelse med ferie.

4. Konsekvenser for vurdering og dokumentasjon av kompetanse ved høyt fravær:

Grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene i læreplanene for fag slik de er fastsatt i læreplanverket (Kunnskapsløftet).  Kursdeltakeren skal møte fram og delta aktivt i opplæringen slik at læreren  får grunnlag til å vurdere deltakeren sin kompetanse i faget. Høyt fravær og/eller manglende innlevert arbeid, manglende oppmøte på tester etc. kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å gi halvårsvurdering med karakter, standpunktkarakter eller skrive faglærerrapporter. Dette  vil videre medføre at kursdeltaker ikke får vitnemål eller blir flyttet opp i klasser, jfr. Forskrift til opplæringslova §4-3.

 

 

5. Helge- og høytidsdager og ferie

Kursdeltakerne følger i hovedsak  Sjøvegan videregående skole skolerute.

Den som ikke hører til Den norske kirke har rett til permisjon i opptil to virkedager for hvert kalenderår i forbindelse med feiring eller markering av religiøse høytider. Kursdeltaker som ønsker å benytte denne retten til fridager, skal gi kontaktlærer beskjed senest 14 virkedager på forhånd.

Ferie avvikles iht. skoleruta ved  Sjøvegan videregående skole.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: