Sterke verb

Sterke verb. Her er de vanlige sterke verbene på bokmål, men ikke de som er satt sammen med et annet ord (Eksempel: oppstå, tillate . . .)

INFINITIV PRESENS PRETERITUM PERFEKTUM
be ber bad, ba bedt
binde binder bandt bundet
bite biter bet, beit bitt
bli blir ble, blei blitt
brekke brekker brakk, brekte brukket, brekt
brenne brenner brant, brente brent
bringe bringer brakte brakt
bryte bryter brøt brutt
by byr bød (baud, bydde) budt (bydd)
bære bærer bar (bærte) båret (bært)
dra drar dro, drog dratt
drikke drikker drakk drukket
drive driver drev, dreiv drevet
falle faller falt falt
fare farer (fær) for fart (fore)
finne finner fant funnet
fly flyr fløy fløyet
fryse fryser frøs, fraus frosset
får fikk fått
gi gir gav, ga gitt
gjelde gjelder gjaldt gjeldt
gjøre gjør gjorde gjort
gli glir gled, glei glidd
gripe griper grep, greip grepet
gråte gråter gråt grått
går gikk gått
henge henger hang, hengte hengt
hjelpe hjelper hjalp, (hjelpte) hjulpet, (hjelpt)
holde holder holdt holdt
komme kommer kom kommet
krype kryper krøp krøpet
la, -late lar lot latt
le ler lo ledd
legge legger la lagt
lide lider led, leid lidd
ligge ligger lå (låg) ligget
lyge, lyve lyger løy (laug) løyet (jugd)
løpe løper løp løpt
nyte nyter nøt nytt
pipe piper pep, peip pepet
rekke rekker rakk, rakte rukket, rakt
ri rir red, reid ridd
rive river rev, reiv revet
se ser så (såg) sett
sette setter satte satt
si sier sa sagt
sitte sitter satt sittet
skjære skjærer skar (skjærte) skåret (skjært)
skli sklir skled, sklei sklidd
skrive skriver skrev, skreiv skrevet
skvette skvetter skvatt skvettet
skyte skyter skjøt, skaut skutt
skyve skyver skjøv (skyvde) skjøvet (skyvd)
slenge slenger slang, slengte slengt
slippe slipper slapp sluppet
slå slår slo slått
smette smetter smatt smettet
snike sniker snek, sneik sneket
sove sover sov sovet
spinne spinner spant spunnet
sprette spretter spratt sprettet
springe springer sprang sprunget
stige stiger steg, steig steget
stikke stikker stakk stukket
stjele stjeler stjal stjålet
strekke strekker strakk, strekte strukket, strekt
stryke stryker strøk (strauk) strøket
stå står stod, sto stått
svinne svinner svant svunnet
synge synger sang sunget
synke synker sank sunket
søkke søkker sokk sokke
ta tar tok tatt
tillate tillater tillot tillatt
treffe treffer traff (trefte) truffet (treft)
trekke trekker trakk, trekte trukket, trekt
vinne vinner vant vunnet
vite vet, veit visste visst
være er var vært

Det spesielle for sterke verb er at preteritumsformen ikke har ending, den har med andre ord bare en vokal. Videre noterer vi oss at de sterke verbene slutter på -t i perfektum på skriftspråket, og at sterke verb med to vokaler i presens blir uttalt med tonelag 1. Disse verbene kan være nokså forskjellige i forskjellige dialekter. På denne lista har vi dessuten tatt med enkelte former som er mye brukt i Nord-Norge, selv om de ikke står i ordlistene.

 

 

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s