Muntlig eksamen i samfunnsfag

Samfunnsfag muntlig eksamen. Hvilken karakter får du?

 

Dette gjør eleven nei 2 3 – 4 5 – 6
Kommunikasjon   Eleven snakker, men er vanskelig å forstå Eleven er lett å forstå, men har problemer med å bruke fagord og begreper riktig Eleven har et variert språk og bruker ordene fra læreboka på en naturlig måte.
Holder foredrag om det forberedte temaet   Snakker om saker som har med temaet eller oppgaven å gjøre. Viser at han/hun forstår det sentrale stoffet i læreboka. Vurderer informasjon og synspunkter.
Oppbygning av foredraget   Svaret er kort, men forståelig Svaret har en logisk oppbygning og flere momenter Setter sammen informasjon fra flere kilder.
         
Spørsmål etter foredraget   Viser at han forstår det han sa i foredraget. Forklarer innholdet i foredraget Viser kunnskaper om emnet i tillegg til det som ble sagt i foredraget
         
Spørsmål fra leselisten   Forstår spørsmålene. Svarer noe som har med spørsmålet å gjøre. Svaret viser at eleven har kunnskaper som viser at han har jobbet med faget og reflektert over lokalsamfunnet Kan svare. Svarene viser selvstendige standpunkter og kunnskaper.